Handicapindretning

Bevilling

For at blive berettiget til en afgiftsfri handicapbus, forudsættes det, at man betegnes som kørestolsbruger; dvs. at man ikke har en gang-funktion, eller at gang-funktionen er så begrænset, at man ikke kan klare længere gang-afstande.

Ansøgning foretages gennem egen kommune. Visse kommuner vælger at bruge eksterne konsulenter til vurdering, afprøvning og indhentning af tilbud på den billigste og bedst egnede løsning.

En bevilling på en handicapbil er opdelt i en rentefri lånedel og en tilskudsdel, som afhænger af brugerens indtægtsforhold. Denne del dækker anskaffelsen af selve bilen og standard-indretning (bund, sæder). Den øvrige del af bilens indretning bliver bevilget som tilskud uden egenbetaling. Den særlige indretning dækker således alt udstyr og tilpasning, som er specielt beregnet til brugeren.

Du kan læse mere om støtte til køb af bil på følgende link:

https://www.borger.dk/Sider/Transport-for-personer-med-handicap.aspx

Ansøgningsblanket til handicapbil
Med nedstående link, kan du udskrive ansøgningsblanket til handicapbil. Blanketten sendes til din kommune, eller udfyldes evt. online.

Under ”Vælg kommune til selvbetjening” vælger du din bopælskommune, og ”Åbn Print selv”

https://www.borger.dk/Selvbetjening/Sider/Fakta.aspx?sbid=8678